Den 8 juni besökte styrelsen för Moälvens Fastighets & skolor Jönköping för att se och inspireras av ett trygghetsboende som just nu är under uppförande i bostadsområdet Kungsängen. Kungsporten tillsammans med Gärahovs bygg AB driver byggandet av totalt 42 lägenheter för trygghetsboende. Intresset har varit över förväntningarna och samtliga bostadsrätter är sålda. >>Läs mer på Kungsportens webbsida.

Besöket var mycket givande, då projektet och dess vision i mångt och mycket liknar projekt Lugnet. Genom denna kontakt har Moälvens Fastighets & skolor AB fått en bra förebild och dessutom rättigheterna till att använda samma koncept för bygget även i Örnsköldsvik!

Hans Jansson (representant Kungsporten), Thomas Nordberg (VD Moälvens Fastighets och skolor AB)
Hans Jansson (representant Kungsporten) och Thomas Nordberg (VD Moälvens Fastighets och skolor AB) vid byggplatsen i Jönköping
Här byggs 42 lägneheter för trygghetsboende
Här byggs 42 lägenheter för trygghetsboende

 

En förebild i Jönköping