I området Lugnet planerar Moälvens fastigheter och service AB för byggandet av ett kvalitativt anpassat boende för äldre, med gemensamma utrymmen för umgänge, aktiviteter samt friskvård. Det planeras även för lokaler för förskola och servering för att skapa förutsättningar för närhet mellan olika generationer.

Totalt omfattar planerna två punkthus om vardera 2500 kvadratmeter samt gemensamma delar. Byggnationerna planeras ske i två steg:
I steg ett planeras ett så kallat seniorboende med ca 30 bostadsrätter samt utrymmen för förskoleverksamhet och gemenskapsytor.
I steg två planeras en fastighet med trygga bostäder med ca 30 lägenheter, i första hand hyresrätter.

generationer_1400x333Vi är tror att detta koncept med senior- och trygghetsboende i en miljö som främjar gemenskap är något som skapar tillhörighet och ger livskvalitet!